Vår historia

Historien om BPW

Styrelsen i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1931. Fr. v. Célie Brunius, Greta Cembraeus, Sigrid Beckman,
Märta Armfelt (ordförande), Ingrid Sandberg och Eva Wallmark-Nilén.

1931

Affärs & yrkesklubben

Affärs- och Yrkeskvinnors klubben i Stockholm föds med inspiration av USA och världsorganisationen BWP International.

1931

1935

Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund YKR

Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund bildas

1935

1936

YK-klubbar

YK-klubbar på olika orter i landet startas.

1936

2005

Namnädring

Från Yrkeskvinnors klubb, YK, till BPW, Business and Professional Women

2005

En resa genom tid och förändring

Historien om Yrkeskvinnors Organisering är en berättelse om mod, engagemang och förändring genom åren.
Allt började 1930 när Lena Madisen-Philips ledde skapandet av International Federation of Business and Professional Women (BPW), en organisation som var banbrytande i sitt främjande av ekonomisk jämställdhet för kvinnor inom affärsvärlden och arbetade för att reglera barnarbete samt stödja global fred.

I Sverige tog denna rörelse form med Affärs- och Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1931, där kvinnor som Märta Armfelt, Célie Brunius, Sigrid Beckman och Ingrid Sandberg spelade viktiga roller. Deras engagemang och strävan efter förändring var en stor tillgång.
Det ledde till grundandet av Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund (YKR) 1935, som på tre år hade 2700 medlemmar och en central lokal på Drottninggatan 59, som blev en symbol för deras arbete och gemenskap ända till 2015.

Under ledning av Karin Koch slogs YKR samman med kvinnliga fackföreningar 1944 och bildade Yrkeskvinnors Samarbetsförbund (YSF). Denna period präglades av banbrytande kvinnor som Agda Rössel, den första kvinnan som utsågs till regeringens FN-ambassadör, vilka inte bara formade en organisation utan lämnade ett globalt arv av kvinnligt ledarskap.

Med tiden förändrades organisationens namn till BPW – Business Professional Women Sverige 2005 och integrerades i ett världsomspännande nätverk med lokala klubbar i över 100 länder på fem kontinenter. BPW har blivit en betydande röst och har rådgivande status inom FN:s ekonomiska- och sociala råd samt deltagande status i Europarådet, vilket ger dem en unik möjlighet att påverka både nationella och internationella jämställdhets agendor.

Dess medlemskap i Sveriges Kvinnoorganisationer, en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen, visar på dess inflytande och betydelse inom den bredare samhällskontexten, där 50 föreningar samlas för att representera över 130 000 kvinnor och flickor. Historien om Yrkeskvinnors Organisering är inte bara en berättelse om en organisation utan ett episkt konto om modiga kvinnor som har förändrat landskapet för jämställdhet och ledarskap, både nationellt och globalt.

Karin Koch

YK fortsatte att utvecklas i landet och 1935 bildades Yrkeskvinnors Riksförbund. 1944 gick YK samman med de kvinnliga fackföreningarna och bildade YSF (Yrkeskvinnors Samarbetsförbund). Ordförande blev Karin Koch, Sveriges första kvinnliga statsråd.

Agda Rössel

Hon efterträddes av Agda Rössel, den enda svenskan som varit ordförande i IFBPW. Agda var den första kvinnan i världen som utsågs till sin regerings FN ambassadör. 1963 gick de kvinnliga fackföreningarna samman med de manliga och YFS upphörde.

Cecilia Nettelbrandt

YKR återbildades som en riksorganisation för YK klubbar. Cecilia Nettelbrandt valdes till ordförande. Hon var den första kvinnan som var riksdagens vice talman, senare ambassadör.