Om oss

BPW Sweden

BPWs syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential. Vårt motto är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.

BPW grundades i Sverige 1931 och hette då Yrkeskvinnors klubb. Sedan dess har BPW drivit på förändring för kvinnors rätt att verka i alla branscher och förenkling av vardagen genom skapandet av förskolor.

Idag har vi lokala klubbar på 7 orter i Sverige och är ett starkt nätverk av kvinnor som lyfter varandra i näringslivet, med medlemmar inom alla branscher.

Vi jobbar för att

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

För din lön påverkar din försörjning, eventuell föräldraförsäkring och din pension. Sambolagen, äktenskapsförord, försäkringar etc påverkar också vår ekonomiska självständig.

Vi driver årligen kampanjen Equal Pay – lika lön för lika arbete – i de flesta av våra 100-talet medlemsländer. Männen tjänar i snitt ca 14 procent mer. Omräknat i en livslön handlar det om ca 3,6 miljoner kronor.

Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram.

Bygga ditt nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier. Det vidgar ditt perspektiv, ger dig ny kunskap och ett utökat nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, kompetens- och ledarutveckling samt styrelsearbete.

Förbättra din hälsa

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.

Välkommen till BPW,

Ulrica Franzen

Brev från ordföranden

BPW Sweden – framtidens kvinnliga nätverk

BPW är ett fantastiskt nätverk, för kvinnor i sin yrkeskarriär, men även för de som gått in i sin pension. Erfarenheten sitter kvar och det finns mycket att ge till andra kvinnor, unga som lite äldre.

BPW är en ideel organisation, som syftar till att stärka kvinnors karriär- och kompetensutveckling, ekonomisk självständighet och hälsa.
Vi erbjuder inspiration kunskap- och erfarenhetsutbyte.

Vi är ett stort internationellt kvinnligt nätverk som funnit sedan 1930-talet, både internationellt och i Sverige. Vi har som mest varit närmare 50 000 medlemmar i Sverige, men som många andra organisationer, så går medlemsantalet ner.

Vi är ett spännande och utvecklande nätverk.  Vi ska möta vår omvärld, vi ska mötas där vi kvinnor finns och diskutera och debattera de frågor som är viktiga för oss idag. Om du ger lite, så får du dubbelt tillbaka.

Det arbetar vi inom BPW Sweden hela tiden med.
BPW International har, utöver våra fokusområden och mål, och visat hur viktig FN:s Agenda 2030, är för oss. Företag och organisationer arbetar sedan några år med någon eller några av de 17 mål som ingår. Det känns rätt och det känns viktigt även för oss i Sverige att vi gör det.

I Agenda 2030 finns 17 mål, två av dem kopplar nära ihop med våra områden.

Mål 5. Jämställdhet: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Jag hoppas du som läser detta vill vara med på ”vår resa” och vår utveckling.

BPW Sweden är en förening som riktar sig till alla yrkeskvinnor oavsett bransch och funktion. Kontakta mig som ordförande eller någon av våra klubbordförande för mer information som finns under Kontakt.

Välkommen att bli medlem i BPW Sweden önskar Förbundsordförande Ulrica Franzén!

BPW Swedens styrelse

Förbundsordförande

Ulrica Franzén
Affärsansvarig
Performance Potential AB
Stockholm
ulrica.franzen@performancepotential.se

Vice förbunds-
ordförande

Andrea Hemming
BPW Stockholm
andrea.hemming.amg@gmail.com

Ledamot

Åsa Ask
BPW Kristianstad
asa.ask@hotmail.com
(Nationell verksamhet)

Ledamot

Karin Junggren
BPW Strängnäs
junggren@telia.com
(Kassör)

Ledamot

Lena Wikman
BPW Luleå
lenawikman10@gmail.com
(Sekreterare)

Ledamot

Maria Ideström
BPW Stockholm
maria.idestrom@outlook.com
(Kommunikation & BPW Young)

Revisor

Per Strömberg
Baker Tilly Stint
(Ej med i styrelsen)

Det här kan du förvänta dig från oss

Våra värdegrunder

 • Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation
  Medlemskapet är öppet för alla kvinnor, såväl yrkeskvinnor som studerande.
 • Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle.
 • Vi visar respekt för varandras olikheter.
 • Laget före jaget, vi stödjer kvinnor i och utanför vår förening.

BPW:s 7 principer

Dessa principer, the Women´s Empowerment Principles, lanserades i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars 2010 av UN Womens och United National Global Compact med syfte att uppmuntra fler kvinnor, företag och organisationer att satsa på en ökad jämställdhet i arbetslivet.

De sju principerna är:

 1. Jämställdhet på arbetsmarknaden.
 2. Likabehandling och motverka all form av diskriminering.
 3. Ekonomisk självständighet.
 4. Livslångt lärande.
 5. Främja yrkeskarriär.
 6. Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang.
 7. Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt.

3 fokusområden

 • Ekonomisk självständighet
 • Karriärutveckling
 • Hälsa