BPW Strängnäs

Välkommen till BPW Strängnäs, ett nätverk för yrkesarbetande och studerande kvinnor i alla åldrar och från olika yrkesområden.

BPW är ett internationellt nätverk med fokusområden kring
yrkeskarriär, hälsa och livskvalitet, ekonomisk självständighet.

BPW bildades i Strängnäs 1985 och har haft verksamhet i alla år sedan dess.

Vi träffas kvällstid ca 8 gånger/år.

Vi åker på studiebesök, lyssnar på intressanta föredragshållare och äter tillsammans.

Du är välkommen som gäst innan du bestämmer dig för ett medlemskap.

Medlem
Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordföranden via vår hemsida eller direkt till karin.junggren@telia.com.

Vi behöver uppgift om namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, yrke, födelseår (krävs av bidragsgivare till BPW).

Medlemsavgiften är 400 kr/år.
I medlemsavgiften ingår en årlig avgift på 250 kr till BPW Sweden.

Om du blir medlem efter 1 oktober ingår medlemsavgiften för kommande år också. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1 mars året därpå.

Övriga villkor se BPW nationella stadgar

Styrelse 2018
Ordförande: Karin Junggren, tele 070-5809947, mail karin.junggren@telia.com

Sekreterare: Kristina Rosén,
Kassör:        Karin Junggren
Klubbvärdinna: Ulla Persson
Klubbvärdinna: Karin Sjöbäck
Ledamot:        Inger Krantz

Nyheter

Läs till vänster