Kvinnor som stöttar kvinnor

BPW Sverige är ett nationellt nätverk och kunskapscentrum som är del av en internationell organisation som riktar sig till kvinnor i alla åldrar, branscher, yrkesroller såväl som för entreprenörer, studerande och arbetssökande. BPW – Business & Professional Women är en politiskt och religiöst obunden organisation som har som mål att verka för ett jämställt och utvecklande samhälle.

Kvinnor som stöttar kvinnor

BPW Sverige är ett nationellt nätverk och kunskapscentrum som är del av en internationell organisation som riktar sig till kvinnor i alla åldrar, branscher, yrkesroller såväl som för entreprenörer, studerande och arbetssökande. BPW – Business & Professional Women är en politiskt och religiöst obunden organisation som har som mål att verka för ett jämställt och utvecklande samhälle.

7

Lokala klubbar i Sverige

BPW Sverige har 7 lokala klubbar runt om i Sverige, från norr till söder. Varje klubb har unika talanger och driver egna utbildningar, nätverksaktiviteter samt projekt som formas fram av lokala medlemmars driv och passion.

VI ARBETAR FÖR

Ekonomisk självständighet

Kvinnors ekonomiska självständighet är nyckeln till jämställdhet och ökat inflytande. Genom att minska ekonomiska klyftor skapar vi rättvisare resursfördelning. Utbildning och ekonomiska diskussioner ger verktygen för självständighet, frihet att investera i företagande, välmående och framtidsdrömmar.

Karriärutveckling och nätverkande

Vi rustar kvinnor för karriärframgång genom mentorskap, nätverkande och kompetensutveckling. Genom föreläsningar och mötesplatser skapar vi chanser till jobb och kompetensöverföring. Tillsammans bygger vi nätverk som ger gemenskap, kunskapsdelning och samarbetsmöjligheter för att stärka kvinnors inflytande.

För bättre kvinnohälsa

Att förbättra kvinnors hälsa kräver att vi bryter tabun kring hälsoproblem som enbart drabbar kvinnor. Genom jämställd vård och ökad kunskap kan vi främja deras fysiska och mentala välbefinnande, vilket är avgörande för att de ska nå sina mål i livet.

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet då har du kommit rätt.

Hos BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med olika typer av kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektrum av ämnen, yrkeskategorier och entreprenörskap. Vi tror starkt på att ett brett nätverk vidgar perspektiv, ger ny kunskap och leder till ett utökat nätverk, såväl som lokalt som nationellt och internationellt. BPW Sverige erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, internationella utvecklingsaktiviteter,  kompetens- och ledarskapsutveckling samt styrelsearbete.

Nätverk som utvecklar

Klubbar

Läs mer om våra klubbar.

BPW Young

Läs mer om BPW Young .

Vi brinner för att främja och stötta kvinnors professionella och personliga tillväxt. På BPW strävar vi efter att bygga en värld där kvinnor tillhandahålls verktyg, resurser och det stöd som behövs för att nå sin fulla potential. 

Oavsett var du är i din karriär är du välkommen till BPW. Tillsammans kan vi skapa en värld som omfamnar mångfald och jämställdhet. Anslut dig till vår gemenskap och låt oss tillsammans driva förändring, stötta varandra och sträva mot empowerment och framgång.

Vår mission

Vi driver på för en inkluderande och jämställd värld genom att erbjuda stöd, möjligheter och resurser för att främja kvinnors utveckling och framgång. Genom workshops, mentorskap och karriärinriktade resurser strävar vi efter att stärka och inspirera kvinnor på alla nivåer i sina karriärer.