Om oss

Vårt motto är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.

BPW Sweden

BPWs syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential. Vårt motto är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.

BPW grundades i Sverige 1931 och hette då Yrkeskvinnors klubb. Sedan dess har BPW drivit på förändring för kvinnors rätt att verka i alla branscher och förenkling av vardagen genom skapandet av förskolor.

Idag har vi lokala klubbar på 7 orter i Sverige och är ett starkt nätverk av kvinnor som lyfter varandra i näringslivet, med medlemmar inom alla branscher.

Vi jobbar för att

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

Bygga ditt nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier.

Förbättra din hälsa

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.

BPW:S 7 PRINCIPER

Dessa principer, the Women´s Empowerment Principles, lanserades i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars 2010 av UN Womens och United National Global Compact med syfte att uppmuntra fler kvinnor, företag och organisationer att satsa på en ökad jämställdhet i arbetslivet.

1. Jämställdhet på arbetsmarknaden

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

2. Likabehandling och motverka all form av diskriminering

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

3. Ekonomisk självständighet

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

7. Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt.

4. Livslångt lärande

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

5. Främja yrkeskarriär

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

6. Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec ipsam luctus. 

Frågor & svar
om bpw sweden

Vi har inga krav. Är du kvinna eller identifierar dig som tjej eller kvinna och vill skapa och förstärka ditt nätverk är du varmt välkommen till en av våra träffar.

Ca 1 gång i månaden har klubbarna träffar, med undantag under sommarmånaderna. Man bestämmer själv hur mycket man vill engagera sig.

Medlemskapet kostar olika i de olika klubbarna, gå in på klubbarnas sida för att få mer information. 
Våra klubbar: Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Stockholm, Jönköping, Strängnäs, Luleå


Varje medlem är skyldig att följa BPW Sveriges stadgar, bestämmelser och beslut.

Man behöver inte vara yrkesverksam för att vara medlem. Vi ser gärna en blandning av åldrar och yrkesvana samt nationalitet.