OM OSS

BPW  är ett världsomspännande kvinnligt nätverk

 • BPW Sweden startade 1931 och har funnit sedan dess i olika former i Sverige.
 • BPW arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet utifrån våra fokusområden: Yrkeskarriär, Hälsa och livskvalitet och Ekonomisk självständighet.
 • Du får tillgång till ett såväl nationellt nätverk som ett världsomspännande nätverk med möjligheter att möta andra kulturer och synsätt.
 • BPW erbjuder utvecklingsmöjligheter genom BPW Europe och International, inom områden som ledarskap, lobbying, nätverkande mm.
 • BPW har totalt ca 30 000 medlemmar, vi täcker in 5 kontinenter och finns repreenterade i 100 länder.
 • BPW Sweden har ca 360 medlemmar i tio klubbar.

Syfte

BPW:s syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential.
Vårt motto är att stärka kvinnors yrkeskarriär, ekonomiska självständighet och hälsa/livskvalitet.

 

Värdegrund

 • Politiskt och religiöst obundet
  Medlemskapet är öppet för alla kvinnor, såväl yrkeskvinnor som studerande.
 • Jämställdhet
  Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle.
 • Värderingar
  Vi visar respekt för varandras olikheter.
 • Teamwork
  Laget före jaget.

Vi stödjer kvinnor i och utanför vår förening.

BPW:S 7 PRINCIPER

Dessa principer, the Women´s Empowerment Principles, lanserades i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars 2010 av UN Womens och United National Global Compact med syfte att uppmuntra fler kvinnor, företag och organisationer att satsa på en ökad jämställdhet i arbetslivet. De sju principerna är:

 1. Jämställdhet på arbetsmarknaden.
 2. Likabehandling och motverka all form av diskriminering.
 3. Ekonomisk självständighet.
 4. Livslångt lärande.
 5. Främja karriärutveckling.
 6. Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang.
 7. Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt.

Våra tre fokusområden

Inom varje fokusområde finns möjligheter till fördjupning utifrån medlemmars önskemål på lokal nivå. Varje lokal klubb sätter egna mål för vilket fokusområde de väljer, vilket rapporteras till BPW Sweden som ett led i vårt erfarenhetsbyte och benchmarketing. Viktig kunskap och lärdom som förmedlas vidare till våra andra medlemsländer world wide.

Läs mer

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

För din lön påverkar din försörjning, eventuell föräldraförsäkring och din pension. Sambolagen, äktenskapsförord, försäkringar etc påverkar också vår ekonomiska självständig.

Vi driver årligen kampanjen Equal Pay – lika lön för lika arbete – i de flesta av våra 100-talet medlemsländer. Männen tjänar i snitt ca 14 % mer. Omräknat i en livslön handlar det om ca 3,6 miljoner kronor.

Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram.

Bygg ett nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier. Det vidgar ditt perspektiv, ger dig ny kunskap och ett utökat nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, kompetens- och ledarutveckling samt styrelsearbete.

Hälsa och livskvalitet

Kvinnors och mäns livslängd, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt. När hälsan tiger still märks också skillnader i vården. Exempelvis är den totala kostnaden för kvinnors läkemedel högre än männens. Den mest markanta skillnaden gäller läkemedel mot depression och annan psykisk ohälsa samt läkemedel mot smärta.

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.

 

STADGAR

Våra stadgar finns här.
Du kan också ladda ner dem som ett pdf-dokument.

 

STYRELSE

Styrelsens sammansättning hittar du under fliken Om Oss.

Vår historia

Läs om BPW:s historia här.