Om oss

BPW Sweden

BPWs syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential. Vårt motto är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.

BPW grundades i Sverige 1931 och hette då Yrkeskvinnors klubb. Sedan dess har BPW drivit på förändring för kvinnors rätt att verka i alla branscher och förenkling av vardagen genom skapandet av förskolor.

Idag har vi lokala klubbar på 7 orter i Sverige och är ett starkt nätverk av kvinnor som lyfter varandra i näringslivet, med medlemmar inom alla branscher.

Vi jobbar för att

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

För din lön påverkar din försörjning, eventuell föräldraförsäkring och din pension. Sambolagen, äktenskapsförord, försäkringar etc påverkar också vår ekonomiska självständig.

Vi driver årligen kampanjen Equal Pay – lika lön för lika arbete – i de flesta av våra 100-talet medlemsländer. Männen tjänar i snitt ca 14 procent mer. Omräknat i en livslön handlar det om ca 3,6 miljoner kronor.

Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram.

Bygga ditt nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier. Det vidgar ditt perspektiv, ger dig ny kunskap och ett utökat nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, kompetens- och ledarutveckling samt styrelsearbete.

Förbättra din hälsa

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.

Välkommen till BPW,

Åsa Krug

Brev från ordföranden

Kära medlemmar i BPW Sverige,

Vi befinner oss i en tid där kvinnor världen över står upp för sina rättigheter och kämpar för att bryta igenom glastaket. BPW Sverige är en del av denna globala rörelse för förändring, och vi har möjligheten att vara en förebild och en stark röst för kvinnor i Sverige och internationellt. Med över 30 000 medlemmar i över 100 länder är vi en av världens största organisationer för yrkesverksamma kvinnor.

Vår vision är tydlig – att främja kvinnors ekonomiska självständighet, professionella utveckling och ledarskap men även kvinnors hälsa. Vi strävar efter att skapa ett samhälle där kvinnor har samma möjligheter, där deras röster hörs och deras prestationer uppmärksammas oavsett ålder. BPW Sweden jobbar för att stärka kvinnors inflytande och makt i samhället.

Vi önskar också att vara en kraft för att bidra till att fler unga kvinnor att nå sina drömmar genom våra satsningar på BPW Young, genom mentorskap och särskilda aktiviteter som efterfrågas av denna grupp.

Som medlemmar i BPW Sverige har vi alla en unik roll att spela. Vi kan stötta och inspirera varandra, dela våra erfarenheter och ge varandra verktyg för framgång. Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara nätverk som öppnar dörrar till nya möjligheter och främjar vår gemensamma tillväxt.

Vi har också en viktig uppgift att påverka samhället och göra vår röst hörd. Genom att engagera oss i politiska och samhällsfrågor kan vi påverka lagstiftning, policy och normer för att skapa en mer jämställd och inkluderande värld. Vi kan vara aktiva deltagare i diskussioner och beslutsprocesser som rör kvinnors hälsa, utbildning, arbete och företagande.

Jag uppmanar er alla att vara modiga och starka. Låt oss fortsätta att utmana oss själva och vårt samhälle att se den obegränsade potentialen hos kvinnor. Låt oss vara stolta över våra framgångar och samtidigt fortsätta att stötta och lyfta upp varandra. Tillsammans kan vi skapa en framtid där jämställdhet är en självklarhet och kvinnors möjligheter är obegränsade. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er alla för att göra detta möjligt.

Med varma hälsningar,

Åsa Krug

BPW Swedens styrelse

Förbundsordförande

Åsa Krug
BPW Malmö
asa.krug@levelmalmo.se

Vice förbunds-
ordförande

Marie Lindell
BPW Jönköpings län
marie@ekenashus.se

Ledamot

Åsa Ask
BPW Kristianstad
asa.ask@hotmail.com
(Nationell verksamhet)

Ledamot

Karin Junggren
BPW Strängnäs
karin.junggren@telia.com
(Kassör)

Ledamot

Lena Wikman
BPW Luleå
lenawikman10@gmail.com
(Sekreterare)

Ledamot

Maria Ideström
BPW Stockholm
maria.idestrom@outlook.com
(Kommunikation & BPW Young)

Ledamot

Andrea Hemming
BPW Stockholm
andrea.hemming.amg@gmail.com
(Kommunikation, BPW Young & internationell verksamhet)

Revisor

Per Strömberg
Baker Tilly Stint
(Ej med i styrelsen)

Det här kan du förvänta dig från oss

Våra värdegrunder

 • Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation
  Medlemskapet är öppet för alla kvinnor, såväl yrkeskvinnor som studerande.
 • Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle.
 • Vi visar respekt för varandras olikheter.
 • Laget före jaget, vi stödjer kvinnor i och utanför vår förening.

BPW:s 7 principer

Dessa principer, the Women´s Empowerment Principles, lanserades i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars 2010 av UN Womens och United National Global Compact med syfte att uppmuntra fler kvinnor, företag och organisationer att satsa på en ökad jämställdhet i arbetslivet.

De sju principerna är:

 1. Jämställdhet på arbetsmarknaden.
 2. Likabehandling och motverka all form av diskriminering.
 3. Ekonomisk självständighet.
 4. Livslångt lärande.
 5. Främja yrkeskarriär.
 6. Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang.
 7. Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt.

3 fokusområden

 • Ekonomisk självständighet
 • Karriärutveckling
 • Hälsa