Vår historia

Yrkeskvinnan gjorde entré på 1930-talet som begrepp och språkbruk. Inspirerade av USA och Världsorganisationen BPWI startar en liten grupp internationellt orienterade kvinnor 1931 Affärs- och Yrkeskvinnors klubb i Stockholm

  • 1931 föds Affärs- och Yrkeskvinnors klubb i Stockholm med inspiration av USA och världsorganisationen BWP International.
  • 1935 bildas Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund YKR.
  • 1936 startar YK-klubbar på olika orter i landet.
  • 2005 namnändring från Yrkeskvinnors klubb, YK, till BPW, Business and Professional Women,

BWP International grundades av Dr Lena Madisen Philips 1930 för att stödja yrkesarbetande kvinnor. Denna organisation, Business and Professional Women, BPW spred sig till Europa och till Sverige. Stockholms klubbens grundare var Célie Brunius, Alva Myrdal m fl. ”kvinnor som syntes.”

Med YK blev själva ordet yrkeskvinna ett begrepp. Grundarna var medvetna om att yrkesarbetande kvinnor behövde hjälp i hemmet. YK ordnade en möbel- och textilutställning för att underlätta för ”kvinnor som hade lite tid att gå runt och göra inköp till hemmet”. De tog också initiativ till ett kollektivhus, med inbyggd hemservice. 1939 tillkom YK-huset på Furusundsgatan.

Karin Koch
Karin Koch
YK fortsatte att utvecklas i landet och 1935 bildades Yrkeskvinnors Riksförbund. 1944 gick YK samman med de kvinnliga fackföreningarna och bildade YSF (Yrkeskvinnors Samarbetsförbund). Ordförande blev Karin Koch, Sveriges första kvinnliga statsråd.
Agda Rössel
Agda Rössel
Hon efterträddes av Agda Rössel, den enda svenskan som varit ordförande i IFBPW. Agda var den första kvinnan i världen som utsågs till sin regerings FN ambassadör. 1963 gick de kvinnliga fackföreningarna samman med de manliga och YFS upphörde.
Cecilia Nettelbrandt
Cecilia Nettelbrandt
YKR återbildades som en riksorganisation för YK klubbar. Cecilia Nettelbrandt valdes till ordförande. Hon var den första kvinnan som var riksdagens vice talman, senare ambassadör.

Med rötter i USA

BPW International är idag en av de mest inflytelserika internationella nätverk av företag och professionella kvinnor med dotterbolag i 95 länder i fem världsdelar. BPW har rådgivande status i FN: s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och deltagande status med Europarådet. Dess medlemmar inkluderar inflytelserika kvinnliga ledare, entreprenörer, företagare, chefer, yrkesverksamma och unga kvinnor karriär.