Loading...
BPW Stockholm 2019-03-06T14:22:39+00:00

BPW Stockholm

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta nya kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet? Då har du kommit rätt.

  • BPW är ett världsomspännande nätverk som är representerade i 108 länder.
  • I Sverige verkar BPW på tio orter.
  • BPW arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och ett livslångt lärande.
  • Du får tillgång till ett världsomspännande nätverk med möjligheter till att möta andra kulturer och synsätt.
  • BPW erbjuder utvecklingsmöjligheter genom BPW Europa i ledarskap, Young BPW mm.

Syftet  

Vi stärker kvinnor i yrkesrollen genom att:

  • Skapa en arena för möten mellan aktiva yrkeskvinnor oavsett ålder och yrkesroll.
  • Möjlighet till en lokal, nationell och internationell dialog avseende yrkesutveckling.
  • Skapa nya yrkeskontakter.
  • Erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och diskussionsgrupper vid alla träffar.

MEDLEMSKAP

Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordföranden via vår webbsida eller direkt till klubbens ordförande. Vi behöver uppgift om namn, företag/verksamhet, hemadress, e-postadress, födelseår (krävs av bidragsgivare till BPW) och telefonnummer.

Medlemsavgiften är 500 kr/år.

Medlemskap är öppet för alla yrkeskvinnor och oavsett bransch och yrkesfunktion och studerande.

BPW Stockholm träffas en gång i månaden på ett After Work. Vi bjuder in intressanta, duktiga yrkeskvinnor som delar med sig av sina erfarenheter. Nätverkandet är mycket viktigt och stimulerande

Ordförande Ulrica Franzén, 076-102 6070

Plats: Radisson Blu Strand, Nybroviken
Tid: 17.00-20.00 (ca)Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018- 2019

STYRELSEN
Läs om personerna i styrelsen. Klicka på nästa.  BPW Stockholms styrelse

 

STADGAR
Klicka på nästa  Stadgar BPW Stockholm

ÅRSMÖTE I BPW STOCKHOLM

Måndag den  11 mars.

Handlingar : (klicka på dokumentnamnen)

Kallelse årsmote 2019 BPW Sthlm

Verksamhetsberättelse 2018 UF

Årsredovisning 2018

Förslag av ändring i stadgarna för BPW Stockholm rev jan 19

Motion till BPW Stlm årsmote + styrelsens svar

Valberedningens förslag styrelse 2019-2020

Plats: Blu Radisson Hotell, Nybroviken (fd Strand)

Följ oss gärna på Facebook.