Loading...
BPW Luleå 2019-05-14T08:17:20+02:00

BPW Luleå

MEDLEM
Läs mer genom att klicka på länken.

Vi har 6-7 klubbmöten per år.
Medlemsavgiften är 350 kr/år. Du betalar in avgiften senast den sista februari innevarande år. Om du blir medlem efter den 1 oktober och betalat in avgiften så gäller den för innevarande och för kommande år.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har några frågor.

Välkommen som medlem.

NYHETER/KLUBBKVÄLLAR

 2018-02-06 Årsmöte

BPW Luleå höll sitt årsmöte på vackra Bergströmska gården i Luleå. Kvällen inleddes med förtäring och trevlig samvaro. Därefter en intressant föreläsning av Elisabeth Persson, Fairtrade, samordnare i Luleå kommun. Elisabeth berättade om vad Fairtrade innebär i Luleå och världen samt att Luleå är en av 67 Fairtrade Cityn i Sverige. Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Luleå blev Fairtrade City kommun år 2011.
Efter Fairtrade informationen följde det sedvanliga årsmötet. Till BPW:s styrelseordförande omvaldes Ingrid Backfjärd. Ledamöter i styrelsen är Ewa Gunéll, Barbro Ström, Margareta Jakobsson, Annika Holmgren, Lena Vikman och Marlene Eklund. Marlene är ny i styrelseKvällen avslutades med den stämningsfulla ljuständningsceremonin. Ljuständnings-ceremonin skapades år 1930 av BPW:s grundare, amerikanska doktor Lena Madesin Philips. När vi tänder ljusen så tänker vi på alla våra systrar runt om i världen, liksom de tänker på oss när de firar denna ceremoni.

 2018-03-19 Klubbkväll – Lindbergs Konst & Ram

2018-05-15 Klubbkväll – Ölprovning med Tjers Bryggeri från Överkalix. Frida Andersson berättar om sin karriärutveckling

BPW Luleås klubbkväll på EFS med utnämning av årets yrkeskvinna 2018 i Luleå

BPW Luleå besökte EFS kyrkan i Luleå årets sista klubbkväll. Närmare fyrtio medlemmar och gäster njöt av glögg och en jultallrik tillsammans. Ulrica Lindh från EFS berättade om den vackra byggnadens historia samt om EFS rörelsen i Luleå. Inom EFS bedriver man förutom kyrklig verksamhet även socialt arbete. En dag i veckan äter man en gemenskapsmåltid, dit många som har det svårt i samhället kommer. Utsatta personer kan också komma dit och duscha samt få sina kläder tvättade.

Varje år utser BPW Luleå en lokal yrkeskvinna som gjort något utöver det vanliga, och därmed bidragit till att vara en god förebild för andra kvinnor. 2018 gick utmärkelsen till Anna Heikki som drivit företaget Kläder & Form sedan 1997 med inriktningen ”hållbart mode”. Sedan några år tillbaka samverkar Annas företag med Companions projekt Sempre, som är ett internationellt projekt med deltagare från åtta länder runt Östersjön. Detta samarbete resulterade i att Sömnadskollektivet bildades i oktober 2017, där några utlandsfödda med skrädderi och sömnadskunskaper har utbildats av Anna som handledare. Deltagarna tillsammans med Anna driver nu företaget Sömnadskollektivet som står för Återbruk och Omtanke och är en viktig del i Luleås näringsliv.

BPW Luleås motivering till utnämningen är att Anna genom sin kompetens och sitt kunnande samt sin starka miljömedvetenhet gått från ensamföretagande till att lösa en samhällsutmaning runt sysselsättning och tillväxt för utlandsfödda i Luleå̊.
Anna är en god förebild för kvinnor inom näringslivet och i samhället.


STYRELSE

Klicka på länken Styrelse-Luleå
HISTORIK – BPW LULEÅ

25 maj 1937 bildades BPW Luleå

Barbro Kjellander var klubbens första ordförande. Åren 1936 – 1946 bodde Barbro och hennes familj, man och så småningom fem barn i Luleå där hennes man var stadsläkare. Där satte hon upp sin egen tandläkarpraktik efter uppmuntran från familjen. Men en dag blev Barbro uppvaktad av en grupp kvinnor som framhöll det olämpliga i att hon som doktorinna hade ett eget förvärvsarbete. Det var då, 1937, som hon i helig ilska grundade YK Luleå berättar hon. I början bjöd hon in alla kvinnor hon träffade, hon ville att alla yrken skulle vara representerade. YK greps snart av en stor entusiasm, medlemsantalet växte och träffarna blev tätare. Det där med alla yrken var viktigt i en klassmässigt segregerad stad som Luleå då var.

Så småningom fick YK en egen lokal på Stadshotellet efter att ha talat väl med källarmästaren. YK  gick in för yrkesorientering och det utvecklade sig mycket bra. Alla stans framstående personer kom och höll föredrag, bl a sedermera radiochefen Elof Ehnmark. Av Karin Westman-Berg som då bodde där fick man lära mycket om kvinnans historia och plats i samhället. En fläkt av stora världen fick vi genom Alva Myrdal och Lena Madesin-Phillips.

Nyttan av det hela var att kvinnor av olika åldrar och bakgrund skaffade sig ett forum att de fick en puff ut ur sin egen lilla yrkeskrets och fick träffa andra. YK ville ge dem råd i ryggen. För många av kvinnorna fungerade nog YK som ett andningshål.

YK Luleå verkade praktiskt också. Man införde hygieniska dricksfontäner, gav barn välutrustade och fantasifulla lekplatser och startade en barnstuga.

– Jag är övertygad om att kvinnorna även i framtiden kommer att behöva sina egna sammanslutningar, säger Barbro.

Nyheter

BPW Luleå har ny styrelse. Klicka på länken styrelse-Luleå.