Loading...
BPW Luleå 2019-10-14T19:22:03+01:00

BPW Luleå

BPW Luleå bildades 25 maj 1937 av Barbro Kjellander och har haft verksamhet i alla år sedan dess. Vi bjuder in olika föreläsare samt besöker olika företag inom BPW:s fokusområden, yrkeskarriär, hälsa och livskvalité samt ekonomisk självständighet.

Medlemskap

Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordförande ingrid.backfjard@gmail.com eller kassör lenawikman10@gmail.com

Vi behöver uppgift om namn, företag/verksamhet, hemadress, e-mail adress, födelseår och telefonnummer.

Medlemsavgiften är 400 kr/år. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 4321353-7. Avgiften ska vara inbetald senast den sista februari innevarande år. Om du blir medlem efter den 1 oktober och betalar in avgiften så gäller den för innevarande och kommande år.

Medlemskapet är öppet för samtliga yrkeskvinnor och studerande.

Kontakta gärna någon i styrelsen vid eventuella frågor!

Välkommen som medlem!

Klubbkvällar/event

Hösten 2019

16 oktober 2019             Privatekonomi och pension. ”Så tar du makten”
Privatekonom Emma Persson kommer att prata under denna rubrik. Dessutom kommer Andreas Hansen och Ann-Christine Robertson från Länsförsäkringar att delta.

25 november 2019          Guidning i Luleå Domkyrka med prästen Anna Krigsman. Middag och utnämning av årets yrkeskvinna i Luleå.

Inbjudan till våra klubbkvällar skickas till medlemmar via e-post samt läggs ut på vår Facebook-sida.


STYRELSE

Klicka på länken Styrelse-Luleå

Nyheter

BPW Luleå har ny styrelse. Klicka på länken styrelse-Luleå.