Kvinnor som stöttar kvinnor i Strängnäs

Om BPW Strängnäs

Välkommen till BPW Strängnäs, ett nätverk för yrkesarbetande och studerande kvinnor i alla åldrar och från olika yrkesområden.

BPW är ett internationellt nätverk med fokusområden kring
yrkeskarriär, hälsa och livskvalitet, ekonomisk självständighet.

BPW bildades i Strängnäs 1985 och har haft verksamhet i alla år sedan dess.

Gå med i vårt nätverk

Vi träffas kvällstid ca 8 gånger/år.

Vi åker på studiebesök, lyssnar på intressanta föredragshållare och äter tillsammans.

Du är välkommen som gäst innan du bestämmer dig för ett medlemskap.

Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordföranden via vår hemsida eller direkt till karin.junggren@telia.com.

Vi behöver uppgift om namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, yrke, födelseår (krävs av bidragsgivare till BPW).

Medlemsavgiften är 400 kr/år.
I medlemsavgiften ingår en årlig avgift på 250 kr till BPW Sweden.

Om du blir medlem efter 1 oktober ingår medlemsavgiften för kommande år också. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1 mars året därpå.

Kom in i värmen, bli medlem!

Aktuellt

Styrelsen

Ordförande (tf)

Kristina Rosen

Sekreterare

Kristina Rosén

Kassör

Karin Junggren

Klubbvärdinna

Ulla Persson

Klubbvärdinna

Karin Sjöbäck

Ledamot

Inger Krantz

Ledamot

Sonja Malmqvist 

Hör av dig till oss för att gå med som medlem, eller om du har några andra frågor!