Kvinnor som stöttar kvinnor i Luleå

Om BPW Luleå

BPW Luleå bildades 25 maj 1937 av Barbro Kjellander och har haft verksamhet i alla år sedan dess. Vi bjuder in olika föreläsare samt besöker olika företag inom BPW:s fokusområden, yrkeskarriär, hälsa och livskvalité samt ekonomisk självständighet.
Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk och det finns många möjligheter att delta i olika aktiviteter lokalt, nationellt och runt om i världen.

Gå med i vårt nätverk

Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordförande ingrid.backfjard@gmail.com eller kassör lenawikman10@gmail.com

Vi behöver uppgift om namn, företag/verksamhet, hemadress, e-mail adress, födelseår och telefonnummer.

Medlemsavgiften är 400 kr/år. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 4321353-7. Avgiften ska vara inbetald senast den sista februari innevarande år. Om du blir medlem efter den 1 oktober och betalar in avgiften så gäller den för innevarande och kommande år.

Medlemskapet är öppet för samtliga yrkeskvinnor och studerande.

Kontakta gärna någon i styrelsen vid eventuella frågor!

Kom in i värmen, bli medlem!

Aktuellt

Företagande i en pandemi

27 oktober |18:15 - 20:30

Aktiekväll – nybörjare välkomna!

17 november |18:15 - 19:30

Styrelsen

Ordförande

Ingrid Backfjärd
tfn 070-697 76 97
ingrid.backfjard@gmail.com

Vice ordförande

Monica Forsberg

tfn 072-560 65 42
anne.monica.forsberg@gmail.com

Sekreterare

Barbro Ström
tfn 070-334 44 76
strom.barbro@gmail.com

Informationsansvarig

Margareta Jakobsson
tfn 070-624 36 51
margareta.jak@telia.com

Kassaförvaltare

Lena Wikman
tfn 070-653 96 46
lenawikman10@gmail.com

Klubbmästare

Annika Holmgren
tfn 070-212 02 40
annika53.ah@gmail.com

Klubbmästare

Marlene Eklund
tfn 073-089 95 05
marlenelulea@hotmail.com

Faktureringsadress:
Lena Wikman, Sandviksgatan 73, 973 34 Luleå

Hör av dig till oss för att gå med som medlem, eller om du har några andra frågor!