Kvinnor som stöttar kvinnor i Jönköping

Om BPW Jönköpings Län

Vi är ett yrkesnätverk för kvinnor och studerande i Jönköpings län. Vårt fokus ligger på Karriärutveckling, Hälsa och Ekonomisk självständighet. Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk och erbjuder aktiviteter lokalt, nationellt och runt om i världen.

Vi erbjuder våra medlemmar:

  • 9 medlemsträffar per år med föredrag i Jönköping och Vetlanda.
  • BPW Business – ett nätverk för företagare
  • Mentorskap inom Karriärutveckling
  • Nationella träffar
  • Möjlighet att delta i internationella evenemang
Kom in i värmen, bli medlem!

Aktuellt

Följ oss på Facebook & Linkedin som @bpw jönköpings län

Tidigare event

Styrelsen

Ordförande

Marie Morinder

Vice Ordförande

Jessica Johansson

Sekr/kassör/medlemsservice

Elisabeth Wagner

Ansvarig för mentorsprogram

Veronica Löfgren

Internationella kontakter

Marie Lindell

Ansvarig för marknadsföring

Marielle Almquist

Ansvar för kommunikation

Anna Palmgren

Projektledare

Alina Hulterskog