Jämställdhetskonferensen i Luleå 30-31/1 2019 med över 1000 deltagare bjöd på 43 olika seminarier som var uppdelad i:

  • samhällets utmaningar – organisationens utmaningar – omvärldsbevakning och metodverkstäder
  • vidare fanns ett öppet program med 33 seminarier för besökande som ej deltog som konferensgäster

Seminariernas speglade ”jämställdhetsperspektivet ur flera synvinklar – ex ledarskapet, stöd i kvalitetsutvecklingen, rot och rut, kommunikation, ekonomi, sex och samlevnadsundervisning, hedersförtryck mm. mm.

Det var två intressanta dagar med utmanande möten samt ett lärande om  vad som pågår men också vad som behöver utvecklas i syfte att skapa bra förutsättningar för alla människor…………..

Ta chansen och delta nästa år när Forum Jämställdhet anordnas!