Business Professional Women (BPW) träffades vid årets första medlemsmöte måndagen den 28 januari. Kvällen hade lockat ett trettiotal deltagare som inleddes med mat och kaffe. Temat för kvällen var ”Vägen till författarskap” med Ann-Christine Liinanki och Irene Strålberg.

Båda författarna lever och verkar i Norrbotten och betonade vikten av att följa sina drömmar. På ett humoristiskt sätt beskrev både Ann-Christine och Irene hur de lyckas förena arbetsliv och författarskap. Att skriva och ge ut böcker var en dröm som växte fram från tidiga barndomen. Irene har gett ut romanen Kyrktuppen – låt de fräcka stå med skam, som är en högaktuell berättelse om hur kränkningar mot det kvinnliga könet kan gestalta sig i arbetslivet. Ann-Christine har gett ut några böcker varav Storsien – 100 år i en norrbottnisk by är hennes skönlitterära debut. Författarna guidade medlemmarna i några kreativa skrivövningar som var väldigt uppskattat.