Ulrika Gotthardsson

Ulrika Gotthardsson

Vid årets första medlemsmöte hade vi besök av Ulrika Gotthardsson som driver Uttryckeriet AB – Karriärutveckling, en skrivbyrå med språkrådgivning. Rubriken på hennes föredrag var ”Klarspråk och tillgänglighet”. Är det så viktigt med språket? Som bakgrund finns ”Klarspråkslagen” som säger att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Vidare blir EU:s webbriktlinjer lag under 2018 vilket innebär att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta till sig det som finns på webben när det gäller offentlig information.

En välskriven text ger fokus, förståelse och förtroende. Ulrika pratade kring de fem F:en för att skapa en bra text.

–          Fånga

–          Fördela

–          Formulera

–          Förbättra flytet

–          Fejka läsare

Fånga

Här ska du tänka på att skriva stolpar och också stänga av din inre kritiker

Fördela

Här ska du försöka att hålla ihop det som hör ihop, skriva provisoriska rubriker och hitta en bra disposition

Formulera

Vad och vem = innehåll och målgrupp. När det gäller innehåll behöver man fundera på vad som ska vara med i texten men också vad som inte ska vara med. När det gäller målgrupp, vad har målgruppen för bakgrundskunskap och intresse.

Förbättra flytet/fejka läsare

Ulrika visade exempel på texter där det blir svårt att greppa vad det står i texten på grund av t ex meningsbyggnad och ett språk som inte är konsekvent. En text blir också mer lättförståelig om man delar upp den med rubriker och använder punktsatser.

Vi avslutade mötet med att göra en del övningar på hur man kan skriva en välskriven text som ger fokus, förståelse och förtroende.

Ordföranden tackade Ulrika för ett mycket intressant föredrag som innehöll strukturerade tips och handfasta övningar.