BPW Jönköping arrangerade årets höstkonferens. Temat och fokus låg på vår tre fokusområden; hälsa, karriärutveckling och ekonomisk självständighet. Elisabeth Wagner, ordförande för BPW Sweden, inledde med en presentation där hon tryckte särskilt på att BPW finns i ett internationellt nätverk och vilka stora möjligheter det skapar.

BPW utser sedan 2006 ”årets yrkeskvinna”. Många stark, duktiga kvinnor har erhållit denna utmärkelse. Vid mötet utsågs Christina Merker Siesjö, grundare av Yalla Trappan i Rosengård, Malmö till Årets Yrkeskvinna BPW Sweden 2017.

– Jag har jobbat med kvinnofrågor i hela mitt liv, men detta är absolut det viktigaste. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.