BPW Helsingborg fick de lyssna till ett mycket intressant föredrag i november 2017, Med Dr, Leg Psykolog Märta Wallinius höll ett fördrag om ”Kriminalitet från vaggan till graven”. Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom kriminalvård och rättspsykiatri med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Som forskare i Lund undersöker hon olika faktorer som ligger bakom ett återkommande kriminellt och våldsamt beteende, med särskilt fokus på det som kan vara till nytta i det praktiska arbetet med att förebygga och behandla kriminellt och våldsamt beteende. Märtas stora intresse för ämnet och hennes gedigna erfarenhet.