BPW Jönköping – ”Att bygga mitt varumärke”

Margareta Carlsson, Managementkonsult och VD för Solberga station AB  deltog på BPW:s after work och pratade kring temat ”Att bygga mitt varumärke”. Föredraget ingick i ”Internationella Kvinnodagens seminarieserie i Jönköping 2018”.

Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra.

Att varumärka sig själv har blivit synonymt med att finnas till. Behovet av att uttrycka en identitet och göra sig synlig gäller både individer och företag. Ett exempel är varumärket Harley Davidson vars identitet starkt sammanknippas med ”FRIHET”, sen säljer de motorcyklar också.

Vad ska ett varumärke signalera?

  • Kännetecken
  • Särskilja
  • Framhäva
  • Utmärka

Vad ska ett varumärke innehålla?

  • Känsla
  • Äkthet
  • Identitet
  • Värde

In the factory we make cosmetics.

In the store we sell hope.”
(Charles Revson, en av grundarna till Revlon Cosmetics)

Ett starkt varumärke utvecklar man en lojalitet till, det stärker organisationens

position och är en självklar del i strategiarbetet. Nedan exempel på starka varumärken.

Det är också av störst