STYRELSE

BPW:s förbundsstyrelse 2017

 

 

Förbundsordförande  

Elisabeth Wagner, vd
Jönköping
Elisabeth.Wagner@industriforum.se

Vice förbundsordförande
samt internationella organisationer, omvärldsbevakning, kommunikation
Ulrica Franzén, vd & Partner
Stockholm
ulrica.franzen@sustancia.se
Ledamot,
förbundssekreterare
medlemsservice
Eva Grip, läkarsekreterare
Hudiksvall
evagrip1@gmail.com
Ledamot
Förbundskassör t.o.m. 15/9 2017
sedan vice kassör
Ansvarig ansökan MUCF 2017
Anne-Marie Wallentin, redovisningskonsult
Sundsvall
wallentin.ami@telia.com
 

Ledamot
Kassör
Ansvarig ansökan MUCF 2017

Yvonne Wahlberg
yvonne@ekyw.se
Ledamot
Nationella organisationer/ omvärldsbevakning
Monica Lindsten Rooslien
Stockholm
milpalmeras3@outlook.com
Ledamot
BPW Young
 

Åsa Krug
Malmö
asa.krug@tillvaxtmalmo.se

Ledamot
BPW Young
 

Malin Heyman
Stockholm
malin.heyman@hotmail.com

Auktoriserad revisor Mats Bengtsson
Sundsvall
Föreningsrevisor Gunilla Englund
Sundsvall
Revisorssuppleant Silvana de Ohlsson, Göteborg