Förbundsordförande

Ulrica Franzén
Affärsansvarig Performance Potential AB
Stockholm
ulrica.franzen@performancepotential.se

Vice förbunds-
ordförande

Andrea Hemming
BPW Stockholm
Jurist
andrea.hemming.amg@gmail.com

Ledamot

Åsa Ask 
BPW Kristianstad

Ledamot

Åsa Ask
BPW Kristianstad
asa.ask@hotmail.com

(Nationell verksamhet)

Ledamot – kassör

Karin Junggren
junggren@telia.com

Ledamot

Lena Wikman
BPW Luleå
lenawikman10@gmail.com

(Sekreterare)

Ledamot

()

Adjungerad

(BPW Young)

Adjungerad

Maria Ideström
BPW Jönköping
maria.idestrom@outlook.com
(BPW Young)

Föreningsrevisor

Per Strömberg
Baker Tilly Stint