Loading...
Styrelse 2019-06-03T00:53:58+02:00

Förbundsordförande

Ulrica Franzén
Associate at Chair Management Ab
Stockholm
ulrica.franzen@chair.se

Vice förbunds-
ordförande

Åsa Krug
Affärsutvecklare

Malmö
asa.krug@tillvaxtmalmo.se

(internationell verksamhet, kommunikation)

Ledamot

Gunilla Sandberg
Egenföretagare

Stockholm + norr
gunillasandberg@comhem.se

Ledamot

Anna Richter Olsson
Stockholm

a.richterolsson@gmail.com

(BPW Young)

Ledamot – kassör

Pheabe Thulin
pheabe.thulin@gmail.com

(Kassör, ansvarig MUCF)

Ledamot

Elisabeth Wagner
BPW Jönköping
elisabeth.wagner@industriforum.se

Ledamot

Lisa Remnelid
Malmö

Ledamot

Malin Heyman,
Stockholm
malin.heyman@hotmail.com

(BPW Young)

Styrelsesuppleant

Sirje Koop Palmqvist
sirje@telia.com

Styrelsesuppleant

Anna Blixt
Malmö
annapblixt@gmail.com

Föreningsrevisor

Per Strömberg
Baker Tilly Stint

Föreningsrevisor

Gunilla Englund
Sundsvall