Loading...
Styrelse 2019-01-01T15:53:11+00:00

Förbundsordförande

Elisabeth Wagner
(nr 6 fr vänster)
vd & egenföretagare
Jönköping
wagner@wagnermanagement.se

Vice förbunds-
ordförande

Ulrica Franzén
executive search

Stockholm
ulrica.franzen@lecomfra.se

(internationell verksamhet, kommunikation)

Ledamot

Gunilla Sandberg
Egenföretagare

Stockholm + norr
gunillasandberg@comhem.se

(förbundssekreterare, medlemsservice)

Ledamot

Anna Richter Olsson
Malmö

a.richterolsson@gmail.com

(BPW Young)

Ledamot – kassör

Elisabeth Iluk Christiansson
Elisabeth.iluk@industriforum.se

(Kassör, ansvarig MUCF)

Ledamot

Monica Lindsten Rooslien, personalspecialist
Stockholm
milpalmeras3@outlook.com

(Nationella organisationer/omvärldsbevakning)

Ledamot

Åsa Krug, affärsutvecklare
Malmö
asa.krug@tillvaxtmalmo.se

(BPW Young)

Ledamot

Malin Heyman,
Stockholm
malin.heyman@hotmail.com

(BPW Young)

Auktoriserad revisor

Mats Bengtsson
Sundsvall

Föreningsrevisor

Gunilla Englund
Sundsvall

Revisorssuppleant

Silvana de Ohlsson
Göteborg