Loading...
Styrelse 2018-02-13T22:37:39+00:00

Förbundsordförande

Elisabeth Wagner
vd & egenföretagare
Jönköping
Elisabeth.Wagner@industriforum.se

Vice förbunds-
ordförande

Ulrica Franzén
senior advisor, executive search

Stockholm
ulrica.franzen@sustancia.se

(internationella organisationer, omvärldsbevakning, kommunikation)

Ledamot

Eva Grip
läkarsekreterare

Hudiksvall
evagrip1@gmail.com

(förbundssekreterare, medlemsservice)

Ledamot

Anne-Marie Wallentin
redovisningskonsult

Sundsvall
wallentin.ami@telia.com

Ledamot – kassör

Yvonne Wahlberg, ekonomikonsult
yvonne@ekyw.se

(Kassör, ansvarig MUCF)

Ledamot

Monica Lindsten Rooslien, personalspecialist
Stockholm
milpalmeras3@outlook.com

(Nationella organisationer/omvärldsbevakning)

Ledamot

Åsa Krug, affärsutvecklare
Malmö
asa.krug@tillvaxtmalmo.se

(BPW Young)

Ledamot

Malin Heyman,
Stockholm
malin.heyman@hotmail.com

(BPW Young)

Auktoriserad revisor

Mats Bengtsson
Sundsvall

Föreningsrevisor

Gunilla Englund
Sundsvall

Revisorssuppleant

Silvana de Ohlsson
Göteborg