Vad innebär det att vara medlem?

Du får som medlem i BPW möjlighet att ingå i ett internationellt professionellt kvinnligt nätverk. Vi nätverksträffarna får du lyssna på intressanta och framgångsrika kvinnor som berättar om sina utmaningar, motgångar, möjligheter och framgångar de haft i livet.

Vi nätverkar och inspireras av varandra. Du får möjlighet att dela dina egna jobbutmaningar och bidra till lösningen av andras.

Kontakta gärna våra lokala BPW-klubbar

BPW bedriver sin verksamhet via lokala klubbar.
Klicka här eller välj i menyn ”Kontakt” för att besöka någon av våra klubbar. Där hittar du bl a vilka aktiviteter som är på gång lokalt samt kontaktuppgifter till respektive klubbs styrelse.

Bli medlem

Fyll i dina uppgifter nedan i ”Medlemsansökan” eller gå direkt till någon av våra klubbar. Hittar du inte en klubb på din ort kan du kontakta  någon som ligger närmast din hemort alternativt söka medlemskap i riksförbundet BPW Sweden. Medlemsavgiften kan variera lite mellan klubbarna, men mellan 500-750 kr/år.

Medlemsansökan