Kvinnor som stöttar kvinnor i Malmö

Hur kan du lyfta din karriär? Få fart på ditt företag? Och på vägen ha en god hälsa?

Om BPW Malmö

BPW Malmö grundades 2009. BPW:s grund är vänskap med ambitionen att skapa fler möjligheter för yrkeskvinnor, där vi ser oss själva som nyckeln till varandras framgång och välmående.

BPW är ett nätverk där kunskap och erfarenheter från olika åldrar och världsdelar delas för att uppmuntra varandra till att förverkliga våra drömmar om ett jämlikt samhälle med lika möjligheter.

Nätverket syftar på att bygga solidaritet mellan kvinnor och öppnar upp för integration med en gemensam nämnare, att vara kvinna i världen.

Vi ingår i ett internationellt nätverk, BPW International, som finns i cirka 115 länder, i samtliga världsdelar. Detta gör organisationen till världens största internationella kvinnliga nätverk.

Gå med i vårt nätverk

Business and Professional Women (BPW) är valet för dig som vill utvecklas och skapa nya kontakter, både i Sverige och internationellt. Vi arbetar för kvinnor med fokus på yrkesfrågor och som stöd för kvinnor i yrkeslivet. BPW vill aktivt bidra till att globala målen uppnås till år 2030.

BPW Malmö erbjuder intressanta workshops, föreläsningar, diskussioner, företagsbesök, kulturträffar, möjligheter att nätverka med andra kvinnor från alla yrkesområden m.m.

BPW Malmö är öppet för kvinnor inom alla yrkesområden. BPW Sweden är representerad i FN (ECOSOC) genom BPWI och i EU genom BPW Europe. BPW är fackligt, politiskt och religiöst obundet.

Aktuellt

Kontakta oss

Kontaktperson

Sarah Ekberg 

bpw.malmo@gmail.com

Hör av dig till oss för att gå med som medlem, eller om du har några andra frågor!