Kvinnor som stöttar kvinnor i Helsingborg

Om BPW Helsingborg

BPW Helsingborg bildades 2003 och är ett nätverk för oss som vill få ut mer av arbetslivet! Vi är en del av samtiden och inspirerar varandra till framgång. Vi vill öka utbytet mellan entreprenörer/egenföretagare och företag, vilket vårt internationella kontaktnät bidrar med.
Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk och det finns många möjligheter att delta i olika aktiviteter lokalt, nationellt och runt om i världen.

Gå med i vårt nätverk

Vi är nätverket för kvinnor som stöttar kvinnor i Helsingborg. Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk och det finns många möjligheter att delta i olika aktiviteter lokalt, nationellt och runt om i världen.
När vi träffas så utbyter vi kontakter, kunskap och alla möten är tematiserade efter BPWs fokusområden ekonomisk självständighet, hälsa och karriärsutveckling.
Lokalt träffas vi 6-7 gånger per år, oftast i Helsingborg.
Medlemsskapet kostar 450kr/år.

Aktuellt

Styrelsen

Ordförande

Ulrika Dakouri Spanier 

Ulrika.dakouri@gmail.com

Sekreterare

Kristin Dahlberg

Kristin.dahlberg@sparkiobyk.se

Kassör

Karin Persson

karin.vare@telia.com

Ledamot

Julia Lidman Boshko

julia.soundbody@yahoo.com

Ledamot

Lena Lennering

lennering@gmail.com

Ledamot

Kerstin Denker

Denkerkerstin43@gmail.com

Ledamot

Malena Skanne

malenaskanne@hotmail.com

Hör av dig till oss för att gå med som medlem, eller om du har några andra frågor!