Hälsa och livskvalitet

 

Kvinnors och mäns livslängd, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt. När hälsan tiger still märks också skillnader i vården. Exempelvis är den totala kostnaden för kvinnors läkemedel högre än männens. Den mest markanta skillnaden gäller läkemedel mot depression och annan psykisk ohälsa samt läkemedel mot smärta.

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.