FOKUSOMRÅDEN

Våra tre fokusområden

  • Ekonomi
  • Yrkeskarriär
  • Hälsa/livskvalitet.

Inom varje fokusområde finns möjligheter till fördjupning utifrån medlemmars önskemål på lokal nivå. Varje lokal klubb sätter egna mål för vilket fokusområde de väljer, vilket rapporteras till BPW Sweden som ett led i vårt erfarenhetsbyte och benchmarketing. Viktig kunskap och lärdom som förmedlas vidare till våra andra medlemsländer world wide.

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

För din lön påverkar din försörjning, eventuell föräldraförsäkring och din pension. Sambolagen, äktenskapsförord, försäkringar etc påverkar också vår ekonomiska självständig.

Vi driver årligen kampanjen Equal Pay – lika lön för lika arbete – i de flesta av våra 100-talet medlemsländer. Männen tjänar i snitt ca 14 % mer. Omräknat i en livslön handlar det om ca 3,6 miljoner kronor.

Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram.

Bygg ett nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier. Det vidgar ditt perspektiv, ger dig ny kunskap och ett utökat nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, kompetens- och ledarutveckling samt styrelsearbete.

Hälsa och livskvalitet

Kvinnors och mäns livslängd, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt. När hälsan tiger still märks också skillnader i vården. Exempelvis är den totala kostnaden för kvinnors läkemedel högre än männens. Den mest markanta skillnaden gäller läkemedel mot depression och annan psykisk ohälsa samt läkemedel mot smärta.

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.