EVENTS

KOMMANDE EVENTS

BPW Höstkonferens i Jönköping 16-17 september 2017

Läs mer om konferensen nedan.

Inbjudan BPW Hostkonferens 16 - 17 september 2017

Förbundskongress

Bpw Swedens stora årliga sammankomst är Förbundskongressen samt Årsmöte.
Deltar gör representanter från våra lokala klubbar.  Kongressen arrangeras på olika orter och värdstaden gör sitt yttersta för att visa upp sin stads sevärdheter. I programmet finns alltid utrymme för en intressanta gästtalare, studiebesök samt nätverkande utöver årsmötesförhandlingarna.

Ordförandekonferens/höstkonferens

Förbundsstyrelsen arrangerar varje höst en Ordförandekonferens. Vid dessa diskuterar vad som händer inom BPW runt om i våra klubbar i Sverige samt i Europa och världen.
Det är ett viktigt möte för att skapa en vi-anda och utbyta erfarenheter, idéer och diskuterar aktuella frågor som rör våra verksamhetsområden.
I samband med detta korar vi Årets Yrkeskvinna. Läs mer om detta under rubriken Aktuellt. 
Oftast är personen med på konferensen och berättar om sin yrkeskarriär och erfarenheter.

BPW Europas årsmöte i Brüssel

Förbundsordförande deltar på BPW Europes årsmöte i Brussel, vilket ger bra inblick i andra länders situation för yrkeskvinnor, jämställdhetsfrågor etc.

Som medlem har du möjlighet att delta i alla de utbildningar, events, konferenser som arrangeras runt om i världen. Om du är intresserad av internationella kontakter har du stora möjligheter som öppnar sig för dig.