Den 14 maj föreläste Maria Claesson på Spektiv
för BPW Jönköping, Borås och Helsingborg.

Vi prövar ett nytt koncept för BPW med digitala föreläsningar. Denna gång under rubriken

”Självledarskap i tider av förändringar”.

Maria pratade om Självledarskap på individnivå och självledarskap utifrån organisationens uppdrag i tider av förändringar. Att förhålla sig utifrån situationer och utmaningar när det inte blir som vi tänkt och när vi inte kan påverka.

Fokus i stort handlade om att vara den viktigaste ledaren för sig själv och för de människor som ska ledas och utvecklas i organisationen utifrån förändrade spelplaner. Självledarskapet och ledarskapet behöver ha ett ständigt utvecklingsfokus i det dagliga arbetet för att upprätthålla konkurrenskraft. Maria pratade även om hur kan man träna självledarskap för att skapa stabilitet och trygghet i förändringar.

Föreläsningen avslutades med frågor, reflektioner och erfarenhetsutbyten.

Spektiv AB – Det enkla är det kraftfulla!

Spektiv arbetar med organisationsutveckling och kompetens inom näringslivet, offentliga bolag samt projekt. Vi finns i Jönköping och Göteborg

Vi är en kraftfull partner för att utveckla organisationer, ledare och medarbetare.  Organisationer utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke och sin arbetsgivarattraktivitet med stöd av Spektiv vilket innebär utveckling av ett attraktivt ledarskap som främjar förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap. Fokus sker på det relevanta och unika som driver individ och företag/organisation framåt och skapar konkurrenskraft.


Att bygga ett hållbart varumärke med Sarah Wikner

Jönköping Tisdag 21 januari 

Sarah Wikner

Sarah föreläste kring hur man bygger ett personligt och hållbart varumärke. Hon började sitt föredrag med att prata om varumärkeshistoria. När man började prata om varumärke handlade det mest om ett administrativt system för att markera t ex ägande, signatur eller kvalitet. I mitten på 90-talet började man prata om personligt varumärke och sedan har detta eskalerat i och med utvecklingen av sociala medier.

Jag AB – det gäller att hitta det som är unikt för en själv, att bli eftertraktad inom tex ett visst område och hitta en bra kombination av de kvaliteter man har.

3 steg mot ett personligt varumärke

      1. Det måste vara unikt och en kombination av kvaliteter
      2. Hitta ett speciellt sätt att uttrycka ditt varumärke
      3. Skapa en strategi för att göra varumärket känt

Kvällen avslutades med spännande diskussioner i grupp kring hur var och en kan börja jobba med att stärka sitt personliga varumärke.


Att göra världskarriär och sedan möte Jönköping

Vetlanda 10 oktober 2019

Under detta tema talade Stephanie Bakkenist om sin karriär som ledare och chef under många år. Stephanie talar åtta språk flytande och flyttade från Rumänien till Sverige och Örebro i mitten på åttiotalet. Hon hade då jobbat inom flertalet branschen bl a på Nitro Nobel, Arla och inom fartygsbranschen. Hon är resultatdriven med ett starkt fokus på kommunikation och förståelse för olika kulturer.

I början på 90-talet träffade hon kärleken i sitt liv och flyttade till Amsterdam. Hon fortsatte att arbeta inom fartygsbranschen. När hennes son skulle börja skolan i Amsterdam började funderingarna på att flytta tillbaka till Sverige. Så 2006 flyttade hon tillbaka och började då arbeta som exportchef på Mora Armaturer. Sedan några år tillbaka är Stephanie Chief Sales and Marketing Officer på Steelbro med huvudkontor i Nya Zeeland.

Hennes dröm nu är att få arbeta med svenska produkter på en exportmarknad, t ex inom möbler, glas etc.


Effektiva texter med Ulrika Gotthardsson

Uttryckeriet AB – Karriärutveckling

Ulrika Gotthardsson

Ulrika Gotthardsson

Vid årets första medlemsmöte hade vi besök av Ulrika Gotthardsson som driver en skrivbyrå med språkrådgivning. Rubriken på hennes föredrag var ”Klarspråk och tillgänglighet”. Är det så viktigt med språket? Som bakgrund finns ”Klarspråkslagen” som säger att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Vidare blir EU:s webbriktlinjer lag under 2018 vilket innebär att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta till sig det som finns på webben när det gäller offentlig information.

En välskriven text ger fokus, förståelse och förtroende. Ulrika pratade kring de fem F:en för att skapa en bra text.

–          Fånga

–          Fördela

–          Formulera

–          Förbättra flytet

–          Fejka läsare

Fånga

Här ska du tänka på att skriva stolpar och också stänga av din inre kritiker

Fördela

Här ska du försöka att hålla ihop det som hör ihop, skriva provisoriska rubriker och hitta en bra disposition

Formulera

Vad och vem = innehåll och målgrupp. När det gäller innehåll behöver man fundera på vad som ska vara med i texten men också vad som inte ska vara med. När det gäller målgrupp, vad har målgruppen för bakgrundskunskap och intresse.

Förbättra flytet/fejka läsare

Ulrika visade exempel på texter där det blir svårt att greppa vad det står i texten på grund av t ex meningsbyggnad och ett språk som inte är konsekvent. En text blir också mer lättförståelig om man delar upp den med rubriker och använder punktsatser.

Vi avslutade mötet med att göra en del övningar på hur man kan skriva en välskriven text som ger fokus, förståelse och förtroende.

Ordföranden tackade Ulrika för ett mycket intressant föredrag som innehöll strukturerade tips och handfasta övningar.