Loading...
BPW Malmö 2017-12-03T21:25:06+00:00

BPW Malmö grundades 2009.

Vi erbjuder intressanta workshops, föreläsningar, diskussioner, företagsbesök, kulturträffar och möjligheter att nätverka med andra kvinnor från alla yrkesområden. Vår medlemsstruktur kännetecknas av en internationell mångfald och därför har vi valt att hålla våra program på engelska, med några få undantag. Det skapar en härlig mix av yrkeskvinnor från blandade kulturer, kompetenser och erfarenheter.

BPW hette tidigare YKR (Yrkeskvinnors Riksförbund). Vi arbetar för kvinnor med fokus på yrkesfrågor och som stöd för kvinnor i yrkeslivet. BPW är fackligt, politiskt och religiöst obundet.

Vi ingår i ett internationellt nätverk, BPW International, som finns i cirka 115 länder, i samtliga världsdelar. Detta gör organisationen till världens största internationella nätverk för yrkeskvinnor.

BPW Sweden är representerad i FN (ECOSOC) genom BPW International och i EU genom BPW Europe.

Om du är intresserad av personlig utveckling och skapa nya kontakter både i Sverige och internationellt då är valet lätt – Business and Professional Women (BPW).

STYRELSE

Välj hur du vill anmäla dig till eventet: