Loading...
BPW Jönköping 2018-09-15T17:57:44+00:00

BPW Jönköping län 2018

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta nya kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet? Då har du kommit rätt!

 • BPW är ett världsomspännande nätverk som är representerade i 108 länder.
 • I Sverige verkar BPW på fler än 13 orter.
 • BPW arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och ett livslångt lärande.
 • Du får tillgång till ett världsomspännande nätverk med möjligheter till att möta andra kulturer och synsätt.
 • BPW erbjuder utvecklingsmöjligheter genom BPW Europa  i  ledarskap, Young BPW mm.

Syftet med BPW, Jönköping Län  

Vi stärker kvinnor i yrkesrollen genom att:

 • Skapa en arena för möten mellan aktiva yrkeskvinnor oavsett ålder och yrkesroll.
 • Möjlighet till en lokal, nationell och internationell dialog avseende yrkesutveckling.
 • Skapa nya yrkeskontakter.
 • Erfarenhetsutbyte genom föreläsningar och diskussionsgrupper vid alla träffar.

MEDLEMSKAP

Du erhåller ett medlemskap i föreningen genom att anmäla dig till ordföranden via vår hemsida eller direkt till elisabeth.wagner@industriforum.se. Vi behöver uppgift om namn, företag/verksamhet, hemadress, e-postadress, födelseår (krävs av bidragsgivare till BPW) och telefonnummer.

Medlemsavgiften är 300 kr/år. Medlemsavgiften betalas in från oss utskickad faktura.

Medlemskap är öppet för alla yrkeskvinnor och oavsett bransch och yrkesfunktion och studerande.

I medlemsavgiften ingår en årlig avgift på 250 kr till BPW Sweden (varav 154 kr går till tidningen BPW Forum (4 nummer/år till din hemadress), 96 kr till BPW Europe och 9 kr till BPW International.

Om du blir medlem efter 1 oktober har du betalat medlemsavgiften för kommande år också. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1 mars året därpå.

Övriga villkor se BPW nationella stadgar

Du som ej är medlem men vill bli, klicka här och anmäl ditt intresse till ordförande Elisabeth Wagner. Eller om du vill veta mer om oss i BPW.

NYHETER/EVENT

Vi träffas nio gånger per år kvällstid. Fem gånger i Jönköping på Hotell Grand och i Vetlanda fyra gånger på Vetlanda Stadshotell.

 • Datum, tema för träffarna finns i detta produktblad samt på Facebook bpw jönköping. 14 dagar innan varje träff får du en inbjudan via mail.
 • Anmälan till varje tillfälle görs till wagner@industriforum i jönköping och avgiften för träffen 125  kr betalas på plats.

Jönköping den 25 januari 2018  kl 17.30 Grand Hotell After Work

Effektiva texter med Ulrika Gotthardsson, Uttryckeriet AB – Karriärutveckling

Mer om eventet

Vetlanda 22 februari 2018 kl 17.30 Vetlanda Stadshotell After Work

Från Golfproffs till Jönköping med Elin Ohlsson – Karriärutveckling

Jönköping 5 mars 2018 kl 17.30 Grand Hotel After Work

Att bygga mitt varumärke, Margareta Carlsson, Solberga station AB –

Karriärutveckling

Jönköping 22 mars 2018 kl 17.30 Grand Hotell After Work

Årsmöte och Digitala medier, Sofi Karlén JSC IT Partner AB – Karriärutveckling

Vetlanda 16 april 2018 kl 17.30 Vetlanda Stadshotell kl 17.30 Grand Hotell After Work

Hållbarhet Anna Carendi, Diya Consulting AB – Hälsa

Förbundskongress 20 – 21 april 2018 med inspirationsdag i Malmö

Karriärutveckling – Hälsa – Ekonomisk självständighet

Alla medlemmar välkomna, se separat program.

Jönköping 16 maj 2018 kl 17.30 Grand Hotell After Work

Karriärutveckling – är du på rätt plats i livet? Har du ditt drömjobb?

Vetlanda 28 augusti 2018 kl 17.30 Vetlanda Stadshotell After Work

Karriärcoaching, Yvonne Rosell   Inspiration Consulting AB, Karriärutveckling

Ordförandemöte14 och 15 september 2018 BPW Sweden i Stockholm

Jönköping 17 september 2018 kl 17.30 Grand Hotell After Work

Psykosocial stress, Emelie Blomqvist, Företagens Framtidshälsa AB – Hälsa

”Må bra idag för att må bra imorgon”

Vetlanda 8 oktober 2018 kl 17.30 Vetlanda Stadshotell After Work

Friskare arbetsplatser, Sara Lindeberg + Maria Flanagan Sundqvist – den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Hälsa

Jönköping 2018  kl 17.30 Grand Hotell After Work

JYSK – företagsök hos kvinnlig vd – Karriärutveckling

STYRELSE

Ordförande:                   Marie Lindell – marie@ekenashus.se

Kassör:                              Elisabeth Christiansson lluk – elisabeth.iluk@industriforum.se

Vice ordförande:           Helene Wallentin –helene.wallentin@telia.com

Sekreterare:                    Eva Hultgren – eva.hultgren@trafikverket.se

Ledamot:                         Elisabeth Wagner – elisabeth.wagner@industriforum.se

Ledamot:                         Liisa Sulin Elmqvist – liisa.Sulin-Elmqvist@telia.com

Ledamot:                         Annika Lindell – annika.lindell@orwak.com

Extern revisor:              Pia Norrgård – pia@sfnordica.com

Valberedning:                Ulrika Ldh – ulrika.idh@daimler.com

Valberedning:                Elin Ohlsson – elinlohlsson@hotmail.com

 

Nyheter

Välkommen till våra träffar, som medlem eller som gäst. Vi träffas på kvällstid, ibland i Jönköping på Hotell Grand och ibland i Vetlanda på Vetlanda Stadshotell.
Läs mer om våra event på Facebook, bpw jönköping.