BPW Helsingborg

BPW Helsingborg bildades 2003 och har samlat kvinnor från olika yrkesområden sedan dess. Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk och det finns många möjligheter att delta i olika aktiviteter lokalt, nationellt och runt om i världen. Lokalt  träffas vi 6-7 gånger per år, oftast i Helsingborg.

Medlemskap fås genom anmälan till styrelsemedlem eller genom att fylla i formulär som finns på hemsidan . Angående mejladress  till styrelsemedlemmar se nedan. Medlemsavgiften är 450 kr per år.

 Styrelse 2018

Ordförande: Karin Persson, jurist

karin.vare@telia.com

Vice ordförande: Julia Lidman Boshko, logoped

julia.soundbody@yahoo.com

Sekreterare: Lena Lennering, ekonom

lena.lennering@gmail.com

Kassör: Karin Persson, jurist

karin.vare@telia.com

Ledamot: Kerstin Denker,  egen företagare, frisör

kerstin.denker@comhem.se

Klubbträffar

I augusti 2018 var vi på Skarhults slott utanför Eslöv. Alexandra von Schwerin, som blev utsedd till årets yrkeskvinna av BPW Sweden i april 2018,  har tagit fram material till två utställningar” Den dolda kvinnomakten” och” Den goda manligheten” som för närvarande visas på Skarhults slott. Alexandra von Schwerin är journalist och slottsfru på Skarhult. Hon introducerade oss för  utställningen ” Den Goda manligheten” och sedan fick vi en guidad tur. Vi åt gemensam lunch i slottets restaurang.

Våren 2018 besökte vi butiken Rituals, som säljer hudvårdsprodukter.  Personalen berättade om och demonstrerade sina hudvårds – och makeupprodukter.

I februari  2018 deltog vi i yoga till klassisk musik på konserthuset i Helsingborg.

Under många år har det varit ett återkommande inslag på våra årsmöten  att Ellen Skarp från Akademibokhandeln talar om nyutkomna böcker. Hon berättar  mycket inspirerande och humoristiskt och har tyngdpunkt på kvinnliga författare.

Nyheter