Loading...
Ledare förbundsordförande2022-02-13T22:08:17+01:00

LEDARE

Förbundsordförande Ulrica Franzén

BPW Sweden – framtidens kvinnliga nätverk

Våren börjar ge sig tillkänna i Sverige. Många börjar skönja en lättnad i den pandemi vi levt med i drygt ett år.  Covid-19 har förändrat mycket för många, såväl privat som professionellt. Vad har vi inte lärt oss av digitala möten?! Vi är proffs.

Våra BPW klubbar i Sverige har bjudit in till digitala event. Medlemmar runt om i vårt avlånga land har kunnat delta på en annan klubbs event, som inte varit möjligt tidigare. Mycket uppskattat, det kallar jag att nätverka.

BPW som ett stort internationellt nätverk som funnit sedan 1930-talet, både internationellt och i Sverige har varit fantastiskt duktig på att ställa om.

Det är spännande och det är utvecklande.  Vi ska möta vår omvärld, vi ska mötas där vi kvinnor finns och diskutera de frågor som är viktiga för oss idag.

BPW International har utöver våra fokusområden,  som många företag och organisationer, satt fokus på  FN:s Agenda 2030 och de 17 målen.
Det känns rätt och det känns viktigt även för oss i Sverige att vi gör det.

I Agenda 2030 finns 17 mål, två av dem kopplar nära ihop med våra fokusområden.
Mål 5. Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/

Jag hoppas att du som läser detta vill vara med och påverka, utveckla och förbättra för kvinnor i Sverige. Ser fram emot att höra av dig, så kan jag berätta mer.

BPW Sweden – en förening som riktar sig till alla yrkeskvinnor oavsett bransch och funktion.  Kontakta mig som ordförande eller någon av våra klubbordförande för mer information.

Välkommen att bli medlem i BPW Sweden!

Till toppen