Loading...
Ledare förbundsordförande2020-09-27T11:07:50+02:00

LEDARE

Förbundsordförande Ulrica Franzén

BPW Sweden – framtidens kvinnliga nätverk

Jag tror alla kan instämma i att 2020 har varit ett mycket omtumlande och annorlunda år, så här långt. Covid-19 förändrade mycket för inte bara Sverige, utan hela värden i mars. Företag stängdes ner, det var hemarbete som gällde. BPW Europe har ”lärt sig” som så många andra att hålla digitala möten. Många av våra klubbar i Sverige har också bjudit in till digitala månadsmöten, vilket varit uppskattat.

BPW som ett stort internationellt nätverk som funnit sedan 1930-talet, både internationellt och i Sverige, möter förändringar, inte bara genom Covid-19, utan även på många andra sätt. Detta måste vi lära oss diskutera, hantera och bemöta.

Det är spännande och det är utvecklande.  Vi ska möta vår omvärld, vi ska mötas där vi kvinnor finns och de frågor som är viktiga för oss idag.

Det arbetar vi inom BPW Sweden hela tiden med.
BPW Internaional har, utöver våra fokusområden och mål, och visat hur viktig FN:s Agenda 2030, är för oss. Företag och organisationer arbetar sedan några år med någon eller några av de 17 mål som ingår.
Det känns rätt och det känns viktigt även för oss i Sverige att vi gör det.

I Agenda 2030 finns 17 mål, två av dem kopplar nära ihop med våra områden.
Mål 5. Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/

Jag hoppas du som läser detta vill vara med på ”vår resa”, vår utveckling.
Hör gärna av dig.

BPW Sweden – en förening som riktar sig till alla yrkeskvinnor oavsett bransch och funktion.  Kontakta mig som ordförande eller någon av våra klubbordförande för mer information som finns under Kontakt

Välkommen att bli medlem i BPW Sweden!

Till toppen