Ordförandekonferensen äger rum i Stockholm den 19-20 september 2015.