BPW Luleå har haft ett intressant besökt på SSAB i slutet på februari. Fyra kvinnor, Jonna Barsk, Vanja Norberg, Agneta Ekman och Åsa Bäcklin, som arbetat länge inom stålverkt,  berättade om verksamheten i världen.

De gjorde även ett besök på  stränggjutningen med Vanja Norberg som guide och tillika chef på verksamheten. SSAB tillverkar stål av järnmalmspellets som främst kommer från Malmfälten.   Det flytande stålet hälls i en gjutform och gjuts till ämnen. Ämnena kapas i olika längder och är i snitt ca 11 m långa och väger 25 ton. Vi fick en inblick i deras vardag i pro­duktionen samt en beskrivning om deras säkerhetsarbete.

SSAB släpper idag ut mycket koldioxid. I Hybritprojektet, en gemensam satsning från dem tillsam­mans med LKAB och Vattenfall planerar man för att kunna tillverka ett fossilfritt stål.

Idag har SSAB i Luleå 1100 anställda varav ca 14 procent är kvinnor. Företaget satsar på att hälften av semesterstyrkan ska vara kvinnor. Ur den gruppen ser man fram emot att kunna rekrytera kvinnliga medarbetare för tillsvidare anställning.