Välkommen att delta på ett digitalt årsmöte, 26 april, kl 14-16
Vår traditionella årliga förbundskongressen, som i år var planerad till Helsingborg har ställt din, pga corona-viruset.
Istället genomför vi ett vanligt årsmöte, digitalt. Handlingar nedan.

Dagordning Årsmöte  2020 xtr

BPW Sweden Årsredovisning 2019

Utfall & prognos 2019 & budget 2020

BPW Verksamhetsberättelse 2019

BPW  Verksamhetsplan 2020

Valberedningens förslag BPW Swedens Förbundsstyrelse 2020

Revisionsberättelse BPW Sweden 20191231[1]