Se Irlands inbjudan till konferens. Besök deras hemsida och anmäl dig innan februaris utgång.