Sjöfartsverket i Luleå hamnBPW (Business Professional Women) i Luleå har haft klubbkväll på Sjöfartsverket, Strömören, Luleå Hamn där Anders Dahl berättade om verksamheten på ett mycket intressant sätt. Han berättade bl a att det:

Varje år omsätts mer än åtta miljoner ton gods, i huvudsak bulkgods i hamnen. Bulkgods är last som fraktas utan emballage i lastrum, t ex malm. Det gör Luleå till en av Sveriges fem största hamnar och Sveriges största hamn för torrt bulkgods.

Trots isbeläggning från januari till maj så är hamnen öppen och i full drift året om. De statliga isbrytarna och lokala isbrytande bogserbåtar ser till att fartygen tar sig fram även vintertid.

Vi fick också gå ombord på bogserbåten Viscaria, där vi fick information om båten och lotsens vardag på båten. Det sker mycket utveckling inom sjöfarten i Luleå Hamn. Inom kort kommer Luleå att ha en världsunik bogserbåt i bruk som av folket i Luleå döpts till ”Vilja”.

Ett givande studiebesök på Strömören för oss BPW kvinnor i Luleå