Loading...

BPW Forum

Vilken tur att du är medlem i BPW Sweden!

 Så känner jag i alla fall. Så många spännande aktiviteter inom BPW nationellt och internationellt. Så många möjligheter utanför BPW, som vi kanske inte känt till om vi inte hade varit BPW?

Forum Jämställdhet 2018

BPW var representerade på Forum Jämställdhet 2018, genomfördes den 6–7 februari i Karlstad. Vår nationella samordnare Monica Lindsten Rooslien var där, tillsammans med 900 andra besökare. Några av de ämnen som diskuterades var:

  • Sekatör eller röjsåg – vilket verktyg passar bäst för att utveckla ett jämställt bemötande?

När jag pratade med Monica efter konferensen insåg jag hur lite jag vet. Det är lätt att gå på känsla och tro men det duger inte alltid när det kommer till kritan. T o m en sekatör har betydelse. 2019 skall jag definitivt vara med på den här konferensen och allmänbilda mig.

Förbundskongress i Malmö 21 – 22 april 2018 med Inspirationsdag

Därför tar jag upp Forum Jämställdhet – Förbundskongressen i Malmö handlar om samma sak att veta mer än att gå på bara känsla. Aktuellt tema Digitalisering – som vi presenterar ur olika vinklar och passar både dig som privatperson och i ditt arbete. Vi i BPW vill ju ligga på topp – då måste vi lära mer om digitalisering. Malmö-gänget har satt ihop en fantastisk dag och du som medlem i BPW Sweden betalar endast 600 kr för resa, mat och hotell. Så varför är du medlem i BPW? Vill du göra skillnad för dig själv och andra så rekommenderar jag dig varmt denna dag.

Oavsett BPW eller BPW Young – we are all the same. “Så ta för dig och stå på dig”– Annars gör någon annan det!

Medlems-/Aktivitetsutveckling BPW Sweden

Under 2018 finns ca 65 aktiviteter att välja på förutom våra nationella kongresser på tio platser i landet. Dessutom skall vi delta i BPW ordförandekonferens och BPW Young konferens i Wien i april med två representanter. VI är inbjudna till jubileum i Riga i augusti – där du har möjlighet att söka resestipendium. Prata med din ordförande.

PBW Young 2018

Vi har i Sverige satt ett mål på 23 BPW Young medlemmar för 2018. Vi ökar antalet BPW Young i styrelsen från en till två. Vi knyter oss närmre BPW Young i Estland och skapar ett utbyte och samarbete. Nu kör vi……

Tack för att du är medlem i BPW med tillönskan om en härlig tid i din lokala

Kreativa och energifyllda möten

BPW Jönköping arrangerade årets höstkonferens. Temat och fokus låg på vår tre fokusområden; hälsa, karriärutveckling och ekonomisk självständighet.

Elisabeth Wagner, ordförande för BPW Sweden, inledde med en presentation där hon tryckte särskilt på att BPW finns i ett internationellt nätverk och vilka stora möjligheter det skapar.

BPW utser sedan 2006 ”årets yrkeskvinna”. Många stark, duktiga kvinnor har erhållit denna utmärkelse.

Vid mötet utsågs Christina Merker Siesjö, grundare av Yalla Trappan i Rosengård, Malmö till Årets Yrkeskvinna BPW Sweden 2017.

– Jag har jobbat med kvinnofrågor i hela mitt liv, men detta är absolut det viktigaste. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Den 14 november arrangerade BPW Hudiksvall en öppen föreläsning med journalisten och ledarskribenten i Hälsingetidningarna, Lilian Sjölund.

Hon berättade om hur det är att arbeta som kvinnlig opinionsjournalist på en lokaltidning idag. Hon skriver om maktmissbruk och förakt mot kunskap och fakta, och om asyl-migrationspolitiken har det blivit spaltkilometer. ”Vi vet var du bor. Vi vet när du tar tåget till Hälsingland. Du kommer att bli gruppvåldtagen. Det är lika bra att du packar dina väskor redan nu, för när vi har tagit makten…” Detta är exempel på hot som Lilian har fått i sin mailkorg. Lilian Sjölund har skrivit en bok ”HATAD, om sina erfarenheter och om vart det demokratiska samtalet är på väg?” Boken kommer att bli en del i en dokumentärteater som sätts upp på 60-70 platser runt om i Sverige till våren på temat inskränkt frihet. Vi var ett 30-tal medlemmar och icke medlemmar, som verkligen blev skakade av hennes berättelse.

Vi behöver bli fler som vågar stå upp för våra åsikter om allas lika värde så inte hatet får fäste och blir oemotsagt.

BPW i Hudiksvall
Ordförande, Eva Grip

Kvinnor står för hoppet i världen

Alexandra Pascalidou, som gästade BPW Stockholm, brukar säga att hon föddes i en tvättstuga, växte upp i en grekisk bergsby med sin mormor som inte kunde läsa och skriva.

Med avstamp i Rinkeby har hon trotsat utanförskap, rasism och rädslan den dag då nazisterna stod utanför hennes dörr. Idag efter många resor i kvinnoförtryckande länder säger hon att systerskapet är viktigare än någonsin.

– Vi måste ta ställning, håll ihop och hjälpa varandra. Hoppet i världen stavas kvinnor. Det är unga kvinnor som kan rädda mänskligheten.

Hur får man andra att vilja?

Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid. Det säger Ylva Johansson från det egna företaget YBJammed. Med en bakgrund som sjuksköterska är hon van att kommunicera med människor som inte visar sitt bästa jag. Då handlar det om att få andra att vilja, konstaterade Ylva på Stockholmsklubbens möte. – Livet handlar om att hantera och lösa problem så snabbt som möjligt Ursäkter beror nästan alltid på brist på tid, pengar eller hälsa. Ylvas upp- maning var att för- söka förstå vad som ligger bakom. Ofta handlar det helt enkelt om att man inte har lust.

Ylva Johansson, YBJammed

Givande höstkonferens i Malmö

BPW Konferens

Integration och mångfald innebär stora utmaningar men också många möjligheter.

– Vi ska inte blunda för problemen, men vi måste även lyfta fram det positiva. Malmö är en fantastisk stad med en berikande mångfald, sade Åsa Krug, ordförande för BPW Malmö, i sitt välkomsttal.  Ola Melin är nytillträdd länsöverdirektör i Skåne. Ett positivt initiativ för att ta tillvara mångfalden i Malmö är projektet Breaking Border. Det ska underlätta för kvinnor från andra länder med akademisk utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Den primära målgruppen är kvinnor som kommit som anhöriginvandrare, internationella studenter och seniorer. Men även arbetsgivare, fackförbund är målgrupper, säger Maria Pålsson från Winnet, en ideell förening som ingår i ett nationella nätverk för regional utveckling.

Exempel på aktiviteter som ”Breaking borders” genomför är bland annat att skapa mötesplatser/grupper för språkträning och ömsesidig integration där även sociala koder både i det svenska samhället och i arbetslivet tas upp. Bransch- och arbetsgivarinformation med föreläsningar och workshops samt att få informella mentorer och förebilder till medlemmarna är andra viktiga delar. Syftet är att skapa en ömsesidig förståelse av problem och möjligheter och hur det mångkulturella Malmö utvecklas och ser ut idag. Nikan Zarghani från BPW Malmö berättade om sitt deltagande i Leadership Summit, som BPW International arrangerar i New York, en utbildning som hon rekommenderar inte minst för alla möten och kontakter som knyts mellan deltagare från hela världen kring frågor som BPW arbetar för.

Ett stort tack till BPW Malmö som ordnade denna kongress.

Här finns världens äldsta inomhus galleria

BPW Luleå startade hösten med en stadsvandring. Ordförande Ingrid Backfjärd guidade runt till ett antal intressanta platser i innerstan i Luleå.
Ingrid berättade att Shopping är världens första inomhus galleria och den invigdes 1955. Erikssonska huset fick bygglov 1891, fyra år efter stadsbranden i Luleå.

Det är känt som det Erikssonska huset efter byggmästare O Eriksson från Skara. På den tiden var det ett av de största, mest påkostade och imponerande bostadshusen i Luleå, Huset Ebeneser invigdes 1905-06 och uppfördes av stadens baptistförsamling. Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär bildades 1904.

Luleå stad fick sin nuvarande plats år 1649 då staden flyttades från Gammelstad eftersom hamnen blivit för grund till följd av landhöjningen. Staden drabbades av en stor brand 1887 då nästan hela den befintliga bebyggelsen brann upp.

2018-02-23T10:42:25+00:00